Услуги

  • Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети на публични предприятия;
  • Преглед на историческа финансова информация;
  • Ангажименти за изразяване на сигурност;
  • Услуги свързани с компилиране на финансова информация
  • Ангажименти по изпълнение на договорени процедури.